Marcaine Sol. Inj. 5 X 20ml 0,50 %

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad

Aanpasbare opties:

Maximaal 14 tekens

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik
  • Posologie: bijsluiter raadplegen

Volwassenen

  • De hoofddosis (25 tot 50 mg/min) dient langzaam en geleidelijk te worden toegediend, waarbij een constant contact met de patiënt moet worden onderhouden. In geval van toxische symptomen dient de injectie onmiddellijk te worden stopgezet
  • Max. dosis: 2 mg/kg of 150 mg in één enkele injectie; 400 mg /24u
Indicatie
  • Anesthesie voor operaties bij volwassenen en kinderen boven de 12 jaa
  • Acute pijnbehandeling bij volwassenen en kinderen boven de 1 jaa
Contra indicatie

• Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel, voor lokale anesthetica van het amide-type of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.• Bupivacaine is tegenaangewezen voor intraveneuze regionale anesthesie (Bier's blok) gezien het gevaar voor systemische intoxicatie bij het losmaken van de knelband.• Lokale anesthetica zijn tegenaangewezen voor epidurale anesthesie bij patiënten met uitgesproken hypotensie zoals in geval van cardiogene en hypovolemische shock.• Een paracervicaal blok kan de foetus meer beïnvloeden dan gelijk welke ander blok in de verloskunde. Tengevolge van de systemische toxiciteit van bupivacaïne dienen speciale voorzorgen te worden genomen bij gebruik van bupivacaïne.

Details
CNK0055822
FabrikantenAspen Pharma
Breedte71 mm
Lengte164 mm
Diepte40 mm
Verpakkingshoeveelheid5
Bijsluiter