Marcaine+adren. Sol.inj.5x20ml 50 %

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad

Aanpasbare opties:

Maximaal 14 tekens

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Volwassenen en kinderen boven de 12 jaar

 • Zie tabel in de bijsluiter
 • Max. dosis
  • 2 mg/kg of 150 mg /injectie
  • 400 mg /24u
  • Interval tussen twee injecties: minimum 3 uur

Toedieningswijze

 • Trage injectie of in opklimmende dosissen aan een snelheid van 25-50 mg/mi
Indicatie
 • Anesthesie voor operaties bij volwassenen en kinderen boven de 12 jaa
 • Acute pijnbehandeling bij volwassenen en kinderen boven de 12 jaa
Contra indicatie

• Overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen, voor lokale anesthetica van het amide-type of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.• Bupivacaine is tegenaangewezen voor intraveneuze regionale anesthesie (Bier's blok) gezien het gevaar voor systemische intoxicatie bij het losmaken van de knelband.• Overgevoeligheid voor natriummetabisulfiet in oplossingen die adrenaline bevatten.• Oplossingen met adrenaline zijn tegenaangewezen in geval van aritmie, ischemische cardiopathie, hypertensie, thyreotoxicose en ernstige diabetes.• Gezien het gevaar voor necrose mogen oplossingen met adrenaline niet worden gebruikt voor organen met een terminale circulatie als de vingers, de tenen, de neus, de oren en de penis.• Lokale anesthetica zijn tegenaangewezen voor epidurale anesthesie bij patiënten met uitgesproken hypotensie zoals in geval van cardiogene en hypovolemische shock.• Een paracervicaal blok kan de foetus meer beïnvloeden dan gelijk welke ander blok in de verloskunde. Tengevolge van de systemische toxiciteit van bupivacaïne dienen speciale voorzorgen te worden genomen bij gebruik van bupivacaïne.• MARCAINE Adrenaline oplossingen zijn tegenaangewezen voor verloskundige anesthesie.

Details
CNK0055442
FabrikantenAspen Pharma
Breedte65 mm
Lengte160 mm
Diepte35 mm
Verpakkingshoeveelheid5
Bijsluiter